Kom erbij Son en Breugel


Kom Erbij Son en Breugel is een klankbordgroep die in 2017 ontstaan is vanuit de adviesraad Sociaal Domein. Doel is het gemeentelijk beleid op het gebied van eenzaamheid te monitoren en voorstellen te doen om eenzaamheid in ons dorp te voorkomen en/of te beperken. Inmiddels is de klankbordgroep opgeheven maar de informatie op deze website blijft actueel.