Acties en activiteiten

Speelkr8/Speelcadeau: Speelkr8, een particulier initiatief om ingezameld en zo nodig gerepareerd en opgeknapt speelgoed i.v.m. Sinterklaas gratis te verspreiden onder minimagezinnen met jonge kinderen, is ook o.a. via CliP in Son en Breugel actief geweest. In 2016 bleek Speelkr8 gestopt. In Eindhoven is daarna een speelgoedbank, Speelcadeau, opgezet waar ook de kinderen uit Son en Breugel gebruik van mogen maken. Speelcadeau is het hele jaar actief.

Via een verwijsbrief van een maatschappelijk hulpverlener kunnen mensen met een laag inkomen gebruik maken van Speelcadeau.

 

 

Clientenparticipatie (CLIP) voor de minima Son en Breugel

 
Nieuwsbrief: jaargang 2 nummer 1
augustus 2022
 
Contact: clipsonenbreugel@gmail.com
 
 
Weer nieuws
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van CLIP in het nieuwe jaar. CLIP is de cliëntenparticipatie voor de minima in Son en Breugel. Een groep mensen die zich inzet voor mensen die een minimuminkomen of uitkering hebben. Met de nieuwsbrief informeren we u over zaken die voor u van belang zijn. Door de invoering van een nieuw systeem bij de  gemeente heeft het langer geduurd dan verwacht voordat u weer een nieuwsbrief van ons ontvangt.
 
Energiekosten
De energieprijzen gaan omhoog, dat merken we allemaal. Er is vanuit de landelijke overheid een energietoeslag aangekondigd. Deze toeslag van 800 euro is in mei betaald aan alle inwoners met een bijstandsuitkering of maandelijkse bijzondere bijstand.
Inwoners met een laag inkomen kunnen nu een aanvraag doen via de gemeentelijke website. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor de energietoeslag? Kijk dan op de website van de gemeente: www.sonenbreugel.nl 
Op de eerste pagina staat meteen de verwijzing: energietoeslag lageren inkomens. 
 
Er is nogmaals een verhoging van de energietoeslag aangekondigd vanuit de landelijke overheid, van 800 naar 1300 euro. Son en Breugel gaat mee in deze verhoging. De gemeente houdt u op de hoogte wanneer deze betaald zal worden. 
 
Energie voucher
Alle huurders hebben een voucher (bon met code) ontvangen om energie te besparen. Met deze bon kun je bijv. ledlampen kopen. Deze bon kun je nog inleveren tot en met 31 december 2022. De termijn is verlengd! Voor meer informatie zie www: winstuitjewoning.nl/gemeenten/son-en-breugel
Mocht u zelf bij de bouwmarkt energiebesparende materialen kopen, kan het 8 tot 12 weken duren voordat u de voorgeschoten 80 euro terug krijgt. Bij de aanvraag voor teruggave verschijnt deze mededeling. Koopt u via de website materiaal, dan kunt u deze betalen met de voucher.  Graag willen we wijzen op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen met een energiecoach. Samen kun je dan kijken waar je op energie kunt bezuinigen. Dit gesprek vraag je aan via https://energiebox.org/gemeente-son-en-breugel
 
Corona zelftesten en mondkapjes
Er zijn 6 corona-zelftesten en een setje mondkapjes beschikbaar voor mensen met een laag inkomen (netto inkomen van 1310 euro (alleenstaand) of 1870 euro (echtpaar) / AOW uitkering alleenstaand 1455 euro of echtpaar 1970 euro). Deze zijn af te halen bij de gemeente (balie) of bij het CMD. 
 
 
Gemeentelijk armoedebeleid
De gemeenteraad heeft in de laatste vergadering van maart haar visierapport: “De cirkel doorbreken” aangenomen. De verdere uitwerking hangt nu af van de nieuwe gemeenteraad en van het nieuwe College van B&W. We blijven het als Clip volgen.
 
Collectieve zorgverzekering
De nieuwe voorwaarden voor de collectieve zorgverzekering van de gemeente zijn bekend.
Kijk voor de prijzen en de bijdrage op de website van “gezondverzekerd.nl”.
https://www.gezondverzekerd.nl/gemeente/son-en-breugel/passende-zorg/#!/pakketten
De toeslag die u ontvangt van de gemeente is verhoogd naar 22 euro. 
Wilt u een overstap maken naar de gemeentepolis dan moet rekening houden met volgende: 
- Bent u al verzekerd bij de zorgverzekeraar die samenwerkt met de gemeente? Dan kunt u de gemeentepolis aanvragen. Na aanvraag gaat deze de volgende maand al in.
- Betekent dit dat u moet overstappen van zorgverzekeraar, dan gaat het pas in op 1 januari van het volgende jaar (dus het nieuwe jaar)
 
Schuldhulproute
De gemeente Son en Breugel heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute. Van belang is dat burgers op tijd inzicht krijgen/hebben in hun financiën. Dit om te voorkomen dat mensen in de schuldsanering komen.  (zie www.nederlandseschuldhulproute.nl ). Wellicht heeft u meer aan de door schuldhulproute gemaakte website: www.geldfit.nl. Daar staat een zelftest op om je financiën gezond te houden. Je kunt ook gebruik maken van het gratis telefoonnummer 0800-8115 'Hulp bij geldzorgen'. 
Voor meer informatie zie ook de website van NIBUD: www.nibud.nl
 
Vragen of problemen?
Mochten er vragen zijn over regelingen of problemen zijn met aanvragen of het is allemaal te moeilijk: vraag hulp van de sociale raadslieden!  Sociaal Raadsliedenwerk (bereikbaar via CMD: tel: 0499-491470), vrijwilligers van Sociaal Raadsliedenwerk bieden dan ondersteuning. 
 
Met hartelijke groeten: Marijke, Karin, Ans, Martijn, Roel, Teun, Florisca en Jeannet

Activiteitenkalender

Geen activiteiten gevonden..